logo

Groenwerkgroep Abdij van Egmond

BEGINPAGINA     De werkgroep     Project Levende Aarde     De tuinen     Contact

De Abdij

In het jaar 690 komt een groep Ierse missionarissen, onder leiding van Willibrord en Adelbert, aan land in de omgeving van Hallum (het tegenwoordige: Egmond). Omstreeks 950 werd door Dirk I, Graaf van Holland, het St Adelbertklooster gesticht. Aanvankelijk was dit slechts een houten onderkomen op de plaats van de huidige Adelbertusakker (www.adelbertusakker.nl)
Later schenkt de Graaf aan de abdij diverse kostbaarheden en ook een aanzienlijke hoeveelheid land met boerderijen, zodat de broeders in hun onderhoud kunnen voorzien. De abdij wordt in de daarop volgende decennia, in de buurt van de huidige locatie, uitgebouwd tot groot complex met o.a. kerken, kapel, kloostergebouwen, werkplaatsen, boerderijen en woonverblijven. Het is een machtig religieus en bestuurlijk centrum geworden.

de oude abdij

Tussen 1566 (Beeldenstorm) en 1573 worden de abdijgebouwen door de Geuzen geplunderd en verwoest. Het bouwmateriaal werd naar Alkmaar afgevoerd om o.a. de stad te versterken tegen de Spaanse troepen (80-jarige oorlog).
Gedurende enkele eeuwen bleven de restanten van de abdij als contouren in het polderlandschap achter. Pas in de 20e eeuw werd begonnen met de herbouw van het klooster. In 1935 is (iets zuidelijker van de voormalige abdij) een nieuwe abdij ingewijd. Deze is in 1953 uitgebreid tot de huidige omvang en in 2008 gemoderniseerd.

de huidige abdij

In de abdij is een levendige communiteit gevestigd, bestaande uit een tiental broeders. Naast hun primaire aandacht voor religie en spiritualiteit hebben ze een zorgzame betrokkenheid bij mens, maatschappij, natuur, en milieu. Er worden retraites gehouden en religieuze en meditatieve activiteiten. De abdij zelf is niet te bezichtigen. De abdijkerk is wel toegankelijk voor belangstellenden en er is ook een goed gesorteerde abdijwinkel, een gespecialiseerde kaarsenmakerij, een tentoonstellingsruimte en een klein museum, met o.a. archeologische vondsten op het terrein. Kortom een bezoek meer dan waard.
Via Facebook kunt u wel op de hoogte blijven van leuke en interessante zaken.

Voor meer informatie over de abdij en de geschiedenis, www.abdijvanegmond.nl.

De abdijtuin

de huidige abdij

Rondom de abdij heeft zich vanaf 1935 een weelderige tuin ontwikkeld. De tuin kenmerkt zich door een serene rust en vormt een oase van groen. De tuin van ca. 3,5 ha. bestaat uit meerdere onderdelen, zoals parkachtige gebieden, maar ook cultuurtuinen.
Omdat de monniken een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid, is het tuinonderhoud gericht op de principes van ‘Levende Aarde’. Hierbij staat de zorg voor een gezonde en natuurlijke bodem centraal. Zo proberen we elkaar versterkende planten bijeen te planten en maken we onze eigen compost uit groenafval. Ook wordt grof snoeiafval gebruikt voor de aanleg van windsingels en takkenrillen (schuil en broedplaats) en overig snoeiafval wordt versnipperd voor paden en bodembedekking. Met nestkastjes proberen we vogels te verleiden om zich in de abdijtuin te vestigen. Ook beperken we het ‘spitten en graven’ om de bodem (en het bodemleven) zo min mogelijk te verstoren.

Een groot deel van de tuin is toegankelijk voor publiek. Hier zijn een tweetal wandelingen uitgezet. Kleine witte monnikenbeeldjes wijzen u de route en voeren u door verschillende delen van de tuin en ook langs een insectenhotel en langs bijenkasten die door een professionele imker verzorgd. Onderweg zijn diverse zitmogelijkheden om uit te rusten en te genieten van de spirituele omgeving.
De delen van de tuin direct rondom het abdijgebouw zijn niet vrij toegankelijk en alleen bestemd voor broeders, retraitegasten en genodigden.