logo

Groenwerkgroep Abdij van Egmond

BEGINPAGINA     De werkgroep     Project Levende Aarde     De tuinen     Contact

De tuinen

bostuin     moestuin     kruidentuin     vlindertuin     kas-tuin    boomgaard    parkweide    wandelroute    ontwikkelvisie

De bostuin

de bostuin van de Abdij van Egmond

In 2014 zijn de eerste stappen gezet om op een verwilderd stukje grond een bostuin aan te leggen. Bestaande, nuttige beplanting werd zoveel mogelijk gespaard en aangevuld met een variatie aan struiken, vaste planten, kruiden en klimplanten. Alle planten hebben een eigenschap gemeen: ze produceren op de een of ander manier voedsel voor mens, dier of de bodem.

Een bostuin, soms ook voedselbos genoemd, is te vergelijken met een bosrandsysteem. In verschillende lagen (grote en kleine bomen, struiken, kleine struiken, bodembedekkende beplanting, klimplanten) benutten het zonlicht optimaal en vullen elkaar aan. Diversiteit en evenwicht in de beplanting zijn belangrijke kenmerken. De basis vormt een gezonde en vitale bodem met veel bodemleven.

Voorbeelden in Nederland en ook andere delen in de wereld, hebben bewezen dat een goede bostuin meer calorieën per m² kan produceren dan een conventionele akker. Terwijl er beduidend minder water nodig is en de bodem niet uitgeput raakt. Chemische bestrijdingsmiddelen worden in een bostuin niet ingezet.

de bostuin van de Abdij van Egmond

Onze bostuin krijgt ieder jaar weer een stukje beplanting erbij. Sommige jaren lukt het beter dan andere. Maar, we nemen de tijd en leren veel door te observeren. De ervaring van de afgelopen jaren is dat hoe meer we ingrijpen hoe meer we het evenwicht verstoren. Soms is niets doen of heel bedachtzaam iets toevoegen beter.