logo

Groenwerkgroep Abdij van Egmond

BEGINPAGINA     De werkgroep     Project Levende Aarde     De tuinen     Contact

De tuinen

bostuin     moestuin     kruidentuin     vlindertuin     kas-tuin    boomgaard    parkweide    wandelroute    ontwikkelvisie

De permacultuur moestuin

de permacultuur moestuin van de Abdij van Egmond; de aanleg

In de hoek van de oude entree van de Abdij aan de Vennewatersweg, zijn we in 2014 begonnen met een moestuin en een kleine plantenkas. Helaas is dit deel van de abdijtuin niet toegankelijk voor publiek, maar natuurlijk wel voor gasten en genodigden. Elders op het abdijterrein worden ook groenten, fruit, e.d. gekweekt. Die (grote) groentekas met bijbehorende moestuin ligt naast het parkeerterrein van de abdijkerk en kan desgewenst bezichtigd worden. In beide moestuinen houden we ons aan de principes van de Permacultuur. Benieuwd wat dat is en inhoudt?

Permacultuur
In de permacultuur wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen. Het is een benadering die de tuinder aanmoedigt met de natuur mee te werken en een tuin te ontwerpen waarin zo min mogelijk grote ingrepen nodig zijn. De tuin vormt uiteindelijk een eigen ecosysteem. De diversiteit in dit ecosysteem zorgt voor evenwicht en groei. Een gezonde bodem met veel leven (bacteriën, schimmels en bodemdieren) is een "must". Bij de permacultuur wordt minstens zoveel aandacht besteed aan het leven in de bodem als wat er bovenop groeit. De diversiteit zorgt voor een natuurlijk evenwicht dat er wederom voor zorgt dat plagen en droogte minder kans krijgen.

Wat doen we wel en wat doen we niet?
Een belangrijk uitgangspunt is niet te spitten. Veel mensen hebben hier in het begin moeite mee. Maar het is belangrijk het bodemleven in de natuurlijke lagen niet door elkaar te husselen. Een tweede aandachtspunt is dat de grond niet onbedekt blijft liggen (we gaan niet schoffelen!). Hierdoor droogt de grond niet onnodig uit en blijft het leven in de bodem behouden. Het derde uitgangspunt is om planten in combinaties naast elkaar te zetten. Dat is het zogenaamde "companion planting". Planten kunnen elkaar versterken in groei en/of afweer tegen ziekte en schadelijke insecten.

Onkruid bestaat niet
Sommige planten zijn niet gewenst. Maar ze vertellen je iets over de locatie of over de bodem. Veel zogenaamde onkruidplanten hebben een functie in het ecosysteem, ze zijn bijv. waardplanten voor vlinders of waardevolle nectarplanten voor de bijen. Ook kunnen zij een waardevolle gier/thee of mest leveren die elders in de moestuin de plantenweerbaarheid kunnen vergroten.

Onze moestuin bij de abdij
Ieder plek kent zijn eigen uitdagingen. In onze moestuin waait bijvoorbeeld soms een harde zuidwesten wind. De dijk beschermt de moestuin hier tegen en bovenop de dijk hebben we duindoorn aangeplant om het effect nog te versterken. Gelijktijdig kunnen we genieten van de vruchten van de duindoorn. We hebben ook een aantal zogenaamde "Hügelbeet" aangelegd. Daarbij zijn grote hoeveelheden takken en ander organisch materiaal tot een Hügel (een heuvel) opgehoopt. Bovenop komt een laag compost. Doordat het organisch materiaal ondergronds blijft verteren, hebben de planten op de Hügelbeet een relatief warme ondergrond en veel voedingsstoffen.

de permacultuur moestuin van de Abdij van Egmond; de Hugelbeet

Kringloop in de moestuin
Bladeren en takken zijn voeding voor de bodem. We gooien daarom nooit iets weg, maar gebruiken aanvullend organisch materiaal om of te composteren of te fermenteren of we laten het direct op de grond liggen om te verteren. Benieuwd hoe we dat gaan doen? We laten je graag ons wormencompost, de bokasi emmer of de gewone composthoop zien.

Meer weten?
Een boek dat de 12 principes van de permacultuur helder uitlegt is "permacultuur in de moestuin" van Christopher Shein. Wij zijn met zijn uitgangspunten op dit stukje moestuin van de abdij aan het werk gegaan. Andere belangrijke bronnen zijn het Bodemvoedselweb van Jeff Lowenfels en de boeken van Sepp Holzer. En natuurlijk is op het internet veel informatie hierover te vinden.

Permacultuur en kerk
De uitgangspunten van de permacultuur en de regels van Benedictus liggen dicht bij elkaar. Zorg dragen voor mens en aarde stellen voor beiden de basis. Niet oogsten door alles weg te halen maar oogsten zodat ook de dieren en de bodem nog voldoende voedsel hebben.


Terug naar boven