logo

Groenwerkgroep Abdij van Egmond

BEGINPAGINA     De werkgroep     Project Levende Aarde     De tuinen     Contact

De tuinen

bostuin     moestuin     kruidentuin     vlindertuin     kas-tuin    boomgaard    parkweide    wandelroute    ontwikkelvisie

De vlindertuin

de vlindertuin van de Abdij van Egmond, 2017

In 1964 begon broeder Frans Melkert (in memoriam 17 september 2020) met de aanleg van wat zou uitgroeien tot een indrukwekkende vlindertuin. Door zijn toenemende leeftijd was het voor hem steeds moeilijker om deze tuin goed te onderbouden en raakte de tuin zijn mooie doel en uitstraling kwijt.


Vlinders kunnen mooi zijn, maar zijn bovenal ook nuttig. Ze zorgen voor de bestuiving van planten. Door hun lange roltong kunnen zij andere bloemen bestuiven dan bijvoorbeeld bijen. Als rups en pop zijn ze waardevol voedsel voor andere dieren. Het aantal vlinders en de hoeveelheid verschillende soorten zijn een graadmeter voor de vitaliteit van de natuur.

De oorspronkelijke vlindertuin lag binnen het besloten gedeelte van de abdijtuin. Om ook bezoekers te laten genieten en leren van vlinders, is in 2011 in het openbare deel van de abdijtuin een nieuwe vlindertuin aangelegd.

Het markante historische gebouwtje dat vroeger een smederij was, vormt een mooi achtergronddecor van deze tuinen. Thans is in dit gebouwtje het bloemenatelier Florias gevestigd. Hier worden bloemstukken voor bijzondere gelegenheden gemaakt, zowel voor gebruik in de abdij(kerk) als voor derden. Florias gebruikt overwegend bloemen, planten en ander decoratiemateriaal uit de eigen abdijtuin.

Insecten en vooral vlinders hebben behoefte aan een grote variatie in het landschap, zoals structuurelementen ter oriëntatie, nectarplanten voor voeding, waardplanten voor de rups en bescherming van de poppen. Al deze elementen zijn aanwezig in onze natuurlijke vlindertuin.

de vlindertuin van de Abdij van Egmond; de Atalanta (Vanessa atalanta)

De vlindertuin bestaat uit 2 onderdelen:

  • een heemtuin, met grassen en wilde bloemen en
  • een gecultiveerde tuin met div. nectarrijke planten.
De beide tuinen vormen een mooie aanvulling op elkaar.

Heemtuin
In de heemtuin overheerst het graslandschap, dat verarmd wordt, door het maaisel regelmatig te verwijderen. In het midden is een kleine poel. Af en toe worden zaden van een bloemenmengsel gestrooid om een gevarieerde vegetatie te stimuleren. De biotoop trekt schrale graslandvlinders aan, zoals Bruin-zandoogje, Icarusblauwtje en Kleine Parelmoervlinder. De heemtuin wordt onderhouden door vrijwilligers van de IVN. www.ivn.nl

Gecultiveerde tuin
De gecultiveerde vlindertuin wordt onderhouden door vrijwilligers van de Groenwerkgroep en is in de winter van 2016/2017 helemaal gerenoveerd. De bodem is verrijkt met compost en er is een grotere variëteit aan planten geplant. De tuin heeft een evenwichtiger uitstraling gekregen en sluit beter aan op de naastgelegen heemtuin. Naast nectarrijke planten zijn ook diverse waardplanten geplant en zijn er windluwe plekjes gecreerd. Je treft er Citroenvlinders, Dagpauwoog, Atalanta, Kleine Vos en soms een Kolibrievlinder aan.

Door gericht (intensief) onderhoud en vervanging zorgen enkele tuinvrijwilligers (vaak op de dinsdagen) ervoor dat de tuin er aantrekkelijk en verzorgd uit blijft zien en bovenal een thuis biedt voor de verschillende levensstadia van vlinders. Door de beide vlindertuinen loopt een wandelroute Wandelen met de monniken , waarmee bezoekers door de zuidelijke delen van de abdijtuin worden geleid. Op een van de bankjes kunt u tijdens het uitrusten, genieten van de rust, natuur en monastieke sfeer.

de vlindertuin van de Abdij van Egmond; de gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

Het stadje voor de vlinders
Broeder Frans: “Vlinders in een tuin moet je zien als mensen in een stadje. Aan de hand van de verschillende gebouwen, pleinen en parken weet je waar je bent. Dat geldt ook voor vlinders in een tuin. Ze houden van herkenningspunten, hoge planten, lage planten, planten om in te wonen en eitjes te leggen en planten om te eten. Ze houden van diversiteit. Niet van nieuwbouwwijken waar alles er precies hetzelfde uitziet.”

Terug naar boven