logo

Groenwerkgroep Abdij van Egmond

BEGINPAGINA     De werkgroep     Project Levende Aarde     De tuinen     Contact

De tuinen

bostuin     moestuin     kruidentuin     vlindertuin     kas-tuin    boomgaard    parkweide    wandelroute    ontwikkelvisie

De tuinen in het privé gedeelte van de Abdijtuin

Een groot gedeelte van de Abdijtuin is vrij te bezichtigen omdat de broeders u graag willen laten meegenieten van al het moois moeder natuur te bieden heeft. Maar er zijn ook delen waar bordjes privé bij de paden staan. Dit is bewust gedaan omdat de broeders ook een plek willen hebben waar ze zich rustig kunnen afzonderen. Het is tenslotte hun woonplek. Om u een beeld te geven van enkele bijzondere delen van de tuin vindt u onderstaand hier een beschrijving van.

Parkweide Langs het wandelpad van de Abdij naar de kaarsenmakerij ligt al enkele jaren een strook grond, die we graag een positievere invulling wilden geven. Enkele jaren gelden was het plan opgevat om hier een bloemrijke strook in het gras aan te leggen, bedoeld voor vlinders en bijen. Dit voorjaar heeft de tuingroep een nieuw plan opgesteld, niet alleen voor deze groenstrook, maar voor de hele parkweide. Het plan heeft 3 onderdelen: 1. Bloemrijke bermen: De stroken van het grasveld aan weerszijden van het tegelpad worden omgevormd tot een kruiden-/ bloemenrijke berm met eenjarige, tweejarige en vaste planten. Deze inheemse planten bevorderen de leefwereld van insecten.

Nu versus straks

de Parkweide van de Abdij van Egmond

de Parkweide van de Abdij van Egmond


de Parkweide van de Abdij van Egmond

2. Bosrandsysteem verbeteren: De groene rand rondom de grasweide krijgt komende jaren een geleidelijke overgang naar de omringende bomen. Hierdoor ontstaat een zoom-, mantel- en bosrand met inheemse beplanting. Deze opbouw biedt een gevarieerd aanbod voor vogels en kleine dieren om te nestelen, foerageren en/of te schuilen.

3. Stinzenbos: Onder grote bomen en struiken wordt een variëteit van stinzenflora geplant, zoals sneeuwklokje, daslook, bonte krokus, sneeuwroem en boshyacint. We kunnen het plan zien als een “Ode aan Broeder Frans”, want het omvat een versterking van de ecologische waarden van de parkweide, zodat een vruchtbare biotoop ontstaat voor vlinders en bijen. Ook biedt het plan recreatie- en meditatiemogelijkheden. In dit besloten gebied ontstaat zo een interessante rondwandeling voor de Communiteit. Inmiddels heeft de tuingroep tegen de muur van de Sacristie al een zitbankje geplaatst, dat gemaakt is van een Sequoia uit eigen tuin. Moment van verstilling…. Landschap Noord-Holland heeft dit plan ondersteund met een tegemoetkoming in de kosten. Het werk wordt gedaan door de tuingroep, gedurende het hele jaar 2021.